Om oss

Sentralen er pr. i dag et sameie av 20 medlemmer. Sammen disponerer vi ca 40 + kjøretøy. Sentralen fylte 70 år i 2017, men mye tyder sentralen har en historie som går lengre bak i tid. Våre oppdrag er stort sett hjemmehørende i Rana og Hemnes kommune. Sentralen har 2 stillinger på kontoret. Sentralen vedtok i 2012 å endre selskapsform til samvirke SA.

Hva vi kan tilby

Transportsentralen Rana SA tilbyr det meste innenfor transport på veg.

I all hovedsak er det bulktransport det dreier seg om, men også videresalg av grus og singel. Vår bulktransport dreies stort sett om løsmasser for entreprenører og industri. Vi er så heldige å ha industrielle samarbeidspartnere som bla. Elkem Rana, Veidekke Industri(Asfalt), SMA og Ferroglobe Mangan Norge. Disse samarbeidspartnere utgjør store prosenter av vår omsetning. Entreprenørmarkedet vårt omhandler stort sett om Ospas, Øijord & Aanes og Unimaskin. Også private ønsker våre tjenester og vi bistår med råd om valg av kvaliteter og muligheter.

Kjøretøy og utstyr

Transportsentralen Rana SA disponerer et vidt spekter av biler og maskiner.


Vi har Tippbiler, Tippsemier, Flatsemier, Lastemaskiner, Snøryddingsutstyr m.m.

For tiden har vi mellom 40 og 50 kjøretøyer i vår stall. Flere av medlemmene har flere biler i sin bilpark som ikke er innmeldt i sentralen. Og på den måte kan sentralen rimelig rask mobilisere flere biler, om det skulle trenges.